Privatumo politika

Sutikdami su Privatumo politika, patvirtinate, kad išsamiai susipažinote su šia politika, ją supratote ir sutinkate su išdėstytomis sąlygomis.

Knobas.lt gerbia svetainėje besinaudojančių asmenų teisę. Pirkėjų duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, tvarkomi sąžiningai ir tiksliai. Pirkėjo asmeninių duomenų tvarkymą nustato Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.

Jūsų asmeninių duomenų saugumas – mūsų prioritetas. Čia galite sužinoti, kokius Jūsų asmeninius duomenis renkame, kai lankotės Knobas.lt ir ką su šia informacija darome.

Mes gerbiame Jūsų privatumą, todėl nerenkame jokių nereikalingų duomenų, kurie būtų skirti bet kam kitam išskyrus kokybiškam prekių teikimui ir maloniam naršymui Knobas.lt.

Užtikriname, kad visi Jūsų duomenys tvarkomi ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatyme numatytus reikalavimus bei kitus Lietuvos Respublikoje asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus, taikant reikiamas organizacines ir technines priemones skirtas apsaugoti Jūsų duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo, taip pat nuo neteisėto tvarkymo veiksmų.

Prieigą prie duomenų turi tik Knobas.lt įgalioti asmenys, kurie atsakingi už šios svetainės techninę, komercinę bei turinio redakcinę priežiūrą.

Kaip ir kokius duomenis renkame

Naudojantis Knobas.lt svetaine, Jūsų asmens duomenis renkame, kai jūs patys juos mums pateikiate, arba duodate sutikimą juos rinkti ir naudoti:

 • Automatiniu būdu sukuriamą bei registruojamą techninę informaciją, kuri surenkama kiekvieną kartą, kai Jūs naudojate lt svetainę. Kai Jūs naudojatės Knobas.lt, mūsų serveriai įrašo informaciją („log data“), įskaitant informaciją, kurią Jūsų naršyklė automatiškai siunčia kiekvieną kartą, kai lankotės Knobas.lt. Šie duomenys apima IP adresą, aplankyto puslapio adresą, ankstesnio puslapio adresą, datą ir laiką, naršyklės tipą ir versiją. Šie duomenys lankytojų identifikavimo tikslu nenaudojami, tokie duomenys niekam neperduodami ir yra saugomi tik Knobas.lt problemų diagnostikos, statistikos ir apsaugos nuo neteisėto, kenksmingo paslaugų naudojimo tikslais.
 • Kitus duomenis, kurie surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jums galimybę naršyti patogiau, daugiau sužinoti apie lt naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas bei pateikti panašius pasiūlymus, tobulinti svetainę ir Jūsų aptarnavimą. Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, galite ištrinti visus Jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumą naršyklių nustatyti taip, kad slapukai nebūtų įrašomi Jūsų įrenginyje. (Žr. Slapukų naudojimo taisyklės).
 • Duomenis, kuriuos pateikiate tiesiogiai lt, kai perkate. Tai apima Jūsų vardą, pavardę, telefono numerį, adresą, elektroninio pašto adresą, su pirkimu susijusią informaciją (pirkimo data, prekės kaina, kiekis, IP adresas, užsakymo data, prekės pavadinimas, prekės kodas), mokėjimo informaciją, pristatymo duomenis (adresas ir telefono numeris). Jei buvo pirkta kitam asmeniui, mes surenkame jų pristatymo duomenys ir kontaktinę informaciją.
 • Kuriuos gauname iš kitų šaltinių, kai ateinate į lt iš trečiųjų šalių puslapių, naujienlaiškių, paspaudus reklaminius skydelius, mes fiksuojame iš kokio šaltinio lankytojas atėjo, reklaminės kampanijos pavadinimą ir jos poziciją bei šiuos duomenis susiejame su užsakymu.
 • Jums kreipiantis į mus, kaip Pardavėją, mes renkame Jūsų kontaktinius duomenis, įskaitant vardą, el. paštą, telefoną, susirašinėjimų istoriją.
 • Paspaudus lt esančias nuorodas į kitus tinklalapius, juose galioja jų privatumo ir slapukų naudojimo taisyklės.

Kam naudojame surinktus duomenis?

Užtikriname, kad Jūsų asmeninius duomenis naudojame sąžiningai, teisėtu tikslu ir tik tokia apimtini bei tokį laikotarpį, koks būtinas aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į duomenų subjekto privatumo apsaugą.

Jūsų asmeniniai duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, adresas ir pan. naudojami apdoroti Jūsų užsakymus ir sėkmingai pristatyti prekes Jūsų nurodytu adresu. Be atskiro sutikimo, šie duomenys nebus naudojami jokiems kitiems tikslams.

Knobas.lt naudoja slapukus ir kitas sekimo technologijas, kad galėtų suteikti reikiamą funkcionalumą ir atpažinti Jus kitose paslaugose ir įrenginiuose.

Siekdami tinkamai vykdyti mums teisės aktuose nustatytas prievoles, tvarkome Jūsų duomenis susijusius su pvz., apskaita, duomenų teikimu kompetentingoms institucijoms, kai to reikalauja teisės aktai.

Su kuo ir kodėl dalinamės informacija

Jūsų asmeniniai duomenys pas mus yra saugūs. Tačiau, kad Knobas.lt veiktų ir Jus visuomet pasiektų užsakyta prekė, privalome Jūsų duomenimis pasidalinti su duomenų tvarkytojais. Pavyzdžiui, bankus, su kuriais bendradarbiaujame, pasiekia informacija apie užsakymą, kai perkate Knobas.lt naudodamiesi savo mokėjimo kortele; pristatymo paslaugas atliekančios įmonės gauna informaciją, kokiu adresu prekę pristatyti, bei telefono numerį, kuriuo galėtų su Jumis susisiekti.

Mes taip pat galime teikti Jūsų duomenis:

 • Jei mes dalyvautume susijungime, įsigijime, bankrotuose, likvidavimo, reorganizavimo ar panašiuose procesuose bei susijusiuose su šiose taisyklėje aprašytos informacijos perkėlimu, pateiksime Jūsų informaciją šaliai, dalyvaujančiai tokiame procese (pavyzdžiui, potencialus pirkėjas);
 • Atsakydami į teismo arba valstybės institucijų prašymus, tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus arba teismo nutartį/ liudijimą.
 • Kitiems tretiesiems asmenims Jūsų sutikimu, kuris gali būti gautas dėl konkretaus atvejo.

Užtikriname, kad duomenų tvarkytojus renkamės atsakingai, ir tik tokius, kurie suteikia pakankamų garantijų, kad duomenų tvarkymas atitiks asmens duomenų teisinės apsaugos reikalavimus, įskaitant tvarkymo saugumą.

Kiek laiko saugomi duomenys

Mes saugome Jūsų informaciją tik tiek, kiek tai susiję su sutarčių vykdymu ir šioje Privatumo politikoje ir asmens duomenų apsaugos nuostatose nurodytų tikslų įgyvendinimu. Tai taip pat taikoma visiems, su kuriais dalijamės Jūsų informacija ir kurie teikia paslaugas mūsų vardu.

Jūsų duomenys, susiję su elektronine prekyba, tvarkomi ir saugomi 2 (du) metus nuo paskutinio Jūsų apsilankymo Knobas.lt arba paskutinio pirkimo dienos.

Slapukų saugojimo terminai nurodyti mūsų Slapukų naudojimo taisyklėse.

Suėjus aukščiau nurodytiems terminams, asmens duomenys sunaikinami.

Jūsų teisės

 • Jūs turite teisę sužinoti, kokius Jūsų asmeninius duomenis esame sukaupę.
 • Jūs turite teisę sužinoti, kokiems duomenų gavėjams Jūsų asmens duomenys tiekiami ir buvo pateikti per paskutinius 1 (vienerius) metus.
 • Jūs turite teisę paprašyti ištaisyti neteisingus, neišsamius ar netikslius duomenis.
 • Jūs turite teisę paprašyti ištrinti sukauptus asmeninius duomenis apie jus.
 • Jūs turite teisę paprašyti nustoti apdoroti sukauptus Jūsų asmeninius duomenis.

Jei norite gauti informaciją apie surinktą informacija apie Jūsų asmens duomenis ar kreiptis dėl neteisingų, neišsamių ar netikslių duomenų tvarkymo ir prašyti ištaisyti siųskite mums užklausą el. pašto adresu info@knobas.lt, laiško antraštėje nurodydami „Užklausa dėl duomenų kaupimo“.

Mes galime paprašyti patvirtinti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, leidžiančio tinkamai identifikuoti Jus. Jums patvirtinus tapatybę, informacija apie Jūsų tvarkomus duomenis pateikiama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo raštu pateikimo dienos.

Informacija pateikiama nemokamai. Jei nustatytume, kad prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, mes galime imti pagrįstą mokestį, atsižvelgdami į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašoma, administracines išlaidas, arba atsisakyti imtis veiksmų pagal prašymą.

Savo teisėmis galite pasinaudoti tiesiogiai kreipdamiesi el. paštu info@knobas.lt.

Nepilnamečių asmenų duomenų apsauga

Knobas.lt internetine parduotuve galite naudotis tik tuo atveju, jei esate vyresni nei 16 metų amžiaus.

Jei esate jaunesni nei 16 m. amžiaus, jums lankytis Knobas.lt draudžiama.

Jei esate tėvai / globėjai ir sužinojote, kad Jūsų nepilnametis vaikas, t. y. jaunesnis nei 16 m., naudoja Knobas.lt internetinę parduotuvę, o Jūs nenorite to, susisiekite el. paštu info@knobas.lt ir mes pašalinsime visus susijusius duomenis kaip įmanoma greičiau.

Kur kreiptis dėl teisių pažeidimo

Jei manote, kad Jūsų teisės dėl asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo buvo pažeistos, susisiekite su mumis el. pašto adresu info@knobas.lt ir mes pasistengsime kuo greičiau išspręsti kilusias problemas.

Kaip keičiama privatumo politika

Privatumo politikos nuostatos peržiūrimos ir atnaujinamos pasikeitus teisės aktams, kurie reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą, informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimą.

Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai publikuojami Knobas.lt ir įsigalioja nuo jų paskelbimo.

Rekomenduojame periodiškai apsilankyti Knobas.lt ir susipažinti su naujausia šios Privatumo politikos versija.

Slapukų naudojimo taisyklės

Kas yra slapukas ir koks jo tikslas?

Slapukas yra mažas failas, kuris siunčiamas į naršyklę ir išsaugomas jūsų įrenginyje, kai apsilankote internetinėje svetainėje, pavyzdžiui Knobas.lt.

Slapukai suteikia galimybę internetinei svetainei veikti efektyviau ir pagerinti savo paslaugas, be to, teikti informaciją svetainės administratoriams statistikos ar reklamos tikslais. Visų pirma siekiant individualizuoti navigacijos patirtį prisimenant jus (pavyzdžiui atpažįstant prisijungiant prie savo paskyros, neberodyti jums neaktualių reklamos pasiūlymų ir t. t.).

Kokius slapukus ir kokiais tikslais mes naudojame?

Mūsų svetainėje naudojama įvairių rūšių slapukų ir panašių technologijų, kurių kiekvienas turi specifinę funkciją. Žemiau lentelėje detalesni paaiškinimai.

Navigacijos slapukai Šie slapukai yra būtini tam, kad galėtumėte naršyti interneto svetainę ir naudotis jos funkcijomis, tokiomis kaip prieiga prie saugių interneto svetainės sričių. Be šių slapukų negalėtų būti pirkimo internetu.
Funkciniai slapukai

Šie slapukai leidžia interneto svetainei įsiminti jūsų pasirinktus dalykus (tokius, kaip jūsų prisijungimo duomenys) ir pasiūlyti patobulintas, jums asmeniškai pritaikytas funkcijas.

Jei įdėjote prekę į savo pirkinių krepšį, ir uždarėte naršyklės langą neatlikę pirkimo, šie slapukai leidžia tęsti apsipirkimą kitą kartą apsilankius mūsų svetainėje (per ribotą laikotarpį) – krepšelyje rasite tas pačias prekes kurias buvote įsidėję. Funkciniai slapukai nėra būtini interneto svetainėje, tačiau pagerina navigacijos kokybę ir vartotojų patirtį.

Analitiniai slapukai Šie slapukai naudojami svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti. Šių slapukų gauti rezultatai naudojami anonimiškai ir išskirtiniai tik statistikos tikslams. Svetainė naudoja tam tikrų trečiųjų šalių paslaugas, kurios nepriklausomai, įdiegia savo slapukus.

 

Kaip aš galiu išjungti slapukus ir valdyti savo nuostatas?

Daugumoje naršyklių per nustatymus galima išjungti slapukus. Nepaisant to, mes primename jums, kad išjungus navigacijos arba funkcinius slapukus gali turėti įtakos svetainės veikimui ir / arba apriboti mūsų galimas suteikti paslaugas.

Žemiau pagal naršykles yra nurodymai, kurių pagalba galite valdyti slapukus:

Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie slapukus, jų valdymą ir savo pageidavimus dėl trečiųjų šalių profiliavimo eikite į www.youronlinechoices.com/lt/. Norėdami išjungti analitinius slapukus ir užkirsti kelią Google Analytics rinkti duomenis apie jūsų navigaciją, galite papildomą naršyklės įskiepį čia: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Informacija paskutinį kartą atnaujinta 20210604.

Aksesuarai automobiliams
X