Prekių grąžinimo sąlygos

Prekių grąžinimo sąlygos

Visoms prekėms suteikiama garantija pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Grąžinti galima tik tas prekes, kurios nepapuola į Mažmeninės prekybos taisyklių negrąžinamų prekių sąrašą. Defektais nelaikomi natūralūs nusidėvėjimo požymiai, mechaniniai pažeidimai ir netinkamo ar nekvalifikuoto montavimo metu atsiradę pažeidimai.

Pageidaujama grąžinti prekė pristatoma pardavėjui. Vartotojas turi teisę atgauti visą sumokėtą sumą, tačiau prekės grąžinimo išlaidos tenka vartotojui.

Pinigai grąžinami į mokėtojo banko sąskaitą per 14 kalendorinių dienų nuo prekės grąžinimo. Grąžinama prekės įsigijimo dokumentuose nurodyta pinigų suma.

Pinigai nėra grąžinami, jei grąžinamai prekei trūksta originalios pakuotės, sudedamųjų dalių, ji yra mechaniškai pažeista, visai ar dalinai neveikia ar yra kitaip sugadinta.

Prekių grąžinimas ir keitimas

1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus (kai sutartis sudaryta dėl higienos prekių – patalynės reikmenų – pardavimo; žr. informaciją VšĮ „Vartotojų centras“ tinklalapyje http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1039). Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.

2. Norėdamas grąžinti prekę (-es) remiantis Taisyklių 8. 1. punktu, Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.

3. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

3. 1. grąžinama prekė turi būti originalioje ir tvarkingoje pakuotėje;

3. 2. prekė turi būti nesugadinta ir nepažeista;

3. 3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

3. 4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;

3. 5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.

4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 8.3. straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

5. Garantijos taikymui būtina laikytis šių sąlygų:

5. 1. prekės turi būti sumontuojamos, išmontuojamos, tikrinamos ar kitaip prižiūrimos kvalifikuotose automobilių remonto dirbtuvėse.

5. 2. būtina pateikti dokumentus už automobiliui atliktus darbus specializuotose remonto dirbtuvėse.

6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 8. 5. straipsnyje nustatytos garantijos taikymo tvarkos.

7. Grąžinant gautą ne tą prekę ir / ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.

8. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.

9. Garantinis aptarnavimas netaikomas jei:

 • gamintojo garantija netaikoma natūraliai susidėvinčioms prekėms ar prekių dalims, nebent gamintojas savo nuožiūra taiko garantijas;
 • jei buvo pažeistos gamintojo nurodytos produkto eksploatavimo sąlygos;
 • garantija netaikoma jei buvo nesilaikoma prekės eksploatavimo instrukcijos;
 • garantijos netaikomos jei gaminiai naudojami komerciniais tikslais;
 • defektas atsirado dėl vartotojo kaltės;
 • gedimą sukėlė stichinės nelaimės, gaisras, elektros iškrova ar buitiniai faktoriai;
 • prekė mechaniškai ar kitaip pažeista, ardyta;
 • gedimą sukėlė į vidų patekę pašaliniai daiktai, medžiagos, skysčiai ir pan.;
 • gedimus sukėlė įrenginio eksploatacijos metu naudoti neoriginalūs įrenginio naudojimo reikmenys ar priedai;
 • pažeisti prekės garantiniai lipdukai, lipdukai su serijiniu numeriu;
 • pirkėjas nepateikia prekės pirkimo dokumento (kuris kartu yra ir prekės garantinis talonas) bei kitų, jei yra, gamintojo prie prekės pridėtų dokumentų;
 • prekė buvo remontuojama be pardavėjo leidimo ir žinios;
 • prekė buvo montuojama ne licencijuoto ir turinčio leidimą atlikti tokios rūšies darbus meistro;
 • nepateikiamas darbų atlikimo originalus dokumentas (sąskaita ar kasos kvitas).
Aksesuarai automobiliams
X